پلن های اشتراکی در پیسورو

استفاده از برنامه پیسورو رایگان است و رایگان خواهد ماند. برای استفاده از برخی از ویژگی های برنامه هزینه هایی مطابق با آن ویژگی دریافت می شود. برای استفاده بهتر به نکاتی که پس از پلن ها آمده توجه نمایید.

 • پایه
 • رایگان
 • مطالب آموزشی
 • یادآور
 • دامپزشکان (دسترسی به لیست کلینیک ها و دامپزشکان)
 • همگام سازی اطلاعات به صورت ابری
 • برنزی
 • 10 هزار تومان
 • مطالب آموزشی
 • یادآور
 • دامپزشکان (دسترسی به لیست کلینیک ها و دامپزشکان)
 • همگام سازی اطلاعات به صورت ابری
 • 2 مشاوره
 • حداکثر مدت زمان پاسخگویی
  24 ساعت
 • 30 روزه
 • نقره ای
 • 20 هزار تومان
 • مطالب آموزشی
 • یادآور
 • دامپزشکان (دسترسی به لیست کلینیک ها و دامپزشکان)
 • همگام سازی اطلاعات به صورت ابری
 • 3 مشاوره
 • حداکثر مدت زمان پاسخگویی
  12 ساعت
 • 30 روزه
 • طلایی
 • 40 هزار تومان
 • مطالب آموزشی
 • یادآور
 • دامپزشکان (دسترسی به لیست کلینیک ها و دامپزشکان)
 • همگام سازی اطلاعات به صورت ابری
 • 4 مشاوره
 • حداکثر مدت زمان پاسخگویی
  6 ساعت
 • 30 روزه
نکات خرید اشتراک

قوانین اشتراک هر چند ماه به روز رسانی می شوند و کاربر موظف است آن ها را مطالعه نماید

چناچه پلنی تغییر کند و کاربری پلن را قبلا خریداری نموده باشد پلن قبلی همچنان برای کاربر فعال خواهد بود.

بستر مشاوره صرفا جهت راهنمایی شما می باشد و به هیچ عنوان جهت تشخیص بالینی، تجویز دارو و ویزیت نیست.

لازم بذکر است از ساعت ۱۲نیمه شب تا ۸صبح جز حداکثر مدت زمان پاسخ گویی نمی باشد.

چنانچه در ساعت مقرر مطابق با پلن (24 ساعت، 12 ساعت، 6 ساعت)، پاسخی برای مشاوره شما ارسال نشد، می توانید با ارسال درخواست برای پشتیبانی هزینه خود را دریافت نمایید.