واژه نامه

در پیسورو برای موقعیت متفاوت افراد واژگان مختلفی در نظر گرفته شده است برای دانستن این واژه ها هر واژه به همراه توضیحات آن در جدول آورده شده است.

# واژه لاتین توضیحات واژه‌های جایگزین تصویر
1 پیسورو Pisoro پیسورو برگرفته شده از دو لغت "پیسو" در گویش بوشهری به معنای دلفین و "سورنا"سردار ایرانی می باشد. پیسورو alternative
1 پیرو Piro مالک پت و حیوان است که به عنوان نگهدارنده حیوان هم از آن نامبرده می‌شود. کلمه پیرو از پیرو(follower) گرفته شده است. نگهدارنده، دارندگان پت، صاحبان حیوانات alternative
2 پیسو Piso کارمندان بخش اداری شرکت است. پیسو در گویش محلی بوشهری به معنای دلفین است. کارمند alternative
3 پورو Poro به معنای حیوان یا پت است که زیر نظر یک پیرو قرار دارد. در زبان هندوایرانی به معنای گوزن شاخدار (reeinder) نیز می باشد. پت، حیوان خانگی ، جیوان اهلی alternative
4 سورو Soro به هرکسی که متخصص است و به سلامتی حیوان و یا پت کمک می‌کند سورو گفته می‌شود. سورو از سورنا سردار ایرانی گرفته شده است. متخصص، دامپزشک، تکنسین، تربیت کننده و ... alternative
5 سورو پالاس Soro Palace مکان‌هایی که به دارای مجوز متخصصین یا همان سوروها بوده و به پوروها خدمت رسانی می‌کنند بیمارستان، کلینیک، پناهگاه، آرایشگاه و ... alternative